missie en visie

Gedurfde storytelling, voor en door iedereen.

Masala is een interculturele beweging die streeft naar meer diversiteit. Met haar mediaplatform reflecteert Masala op een actuele maatschappij waarin vaak nog steeds groepen onderbelicht worden.

Wie

Masala wil met zijn werking een meerwaarde leveren, in de eerste plaats aan burgers met verscheidene achtergronden, maar ook aan organisaties en overheden.

mediaplatform
interactieve activiteiten

Hoe

Dit doen we door kritische, sensibiliserende, interactieve en educatieve activiteiten te organiseren waarbij jong en oud kennis en ervaringen kan opdoen om zich ten volle te ontplooien in onze kleurrijke en diverse maatschappij. Thema’s gaan van mobile journalism tot film maken, programmeren en muziek.

Waarden en normen

Samenhorigheid, Creativiteit, Co-creatie, Gelijkwaardigheid, Humor, Ondernemerschap, Solidariteit, Respect voor diversiteit
film maken, programmeren en muziek
Masala: social-cultural Organisation