Missie en Visie

Wie zijn wij

Gedurfde storytelling, voor en door iedereen

Bestaansreden

Masala is een interculturele beweging die streeft naar meer diversiteit. Met haar mediaplatform reflecteert Masala op onze actuele maatschappelijke realiteit, die vaak groepen onderbelicht.

Wie

Masala wil met zijn werking een meerwaarde leveren, in de eerste plaats voor burgers met alle mogelijke achtergronden, maar ook voor organisaties en overheden.

Hoe

Dit doen we door kritische, sensibiliserende, interactieve en educatieve activiteiten te organiseren waardoor iedereen kennis en ervaringen kan opdoen om zich ten volle te ontplooien in onze kleurrijke en diverse maatschappij. De activiteiten hebben de thema’s mobile journalism, film maken, programmeren en muziek.

Waarden en normen

Samenhorigheid, Creativiteit, Co-creatie, Gelijkwaardigheid, Humor, Ondernemerschap, Solidariteit, Respect voor diversiteit

Sluit Menu