PARTNERS

Onder het motto ‘Vele handen maken licht werk’ vind je hier onze partners opgelijst. Deze zijn namelijk zeer belangrijk voor ons en we kunnen er altijd op rekenen. We werken nauw samen met hen: van het samen organiseren van evenementen tot het rekruteren van jongeren voor onze workshops. Door het samenwerken met de verschillende organisaties komen we soms weer tot andere inzichten. Daarom verdienen ze hier een plaats en willen we ze via deze weg ook eens extra bedanken.

Masala: social-cultural Organisation